LOMLOE

La nova llei d'educació.

Així canviarà el curs que ve amb la nova llei educativa LOMLOE.

La nova llei educativa espanyola (LOMLOE) comportarà canvis importants en l’àmbit escolar, alguns dels quals ja s’hauran de començar a aplicar el proper curs 2022-23. En concret, són aquells que fan referència als currículums, l’avaluació i l’organització de centres, i que s’implementaran primer en els cursos senars (1r, 3r i 5è de Primària)

Un dels canvis de paradigma que planteja la normativa és la manera com s’aprèn a l’escola, perquè impulsa un ensenyament basat no tant a memoritzar continguts i replicar-los en exàmens, sinó que l’alumnat adquireixi les competències que li han de servir per a la vida. Els esborranys dels currículums, sobretot a Infantil i Primària, parlen de “matèries o àrees ”, la qual cosa facilita l’educació per projectes transversals, que inclouen diferents branques d’aprenentatge.

Un altre aspecte important que modifica la normativa espanyola és la manera d’avaluar, que anirà més enllà de les matèries aprovades o suspeses. La norma estableix una avaluació del procés d’aprenentatge “contínua, formativa i integradora” duita a terme per l’equip docent “de manera col·legiada”.

Durant aquest curs els mestres del Molí hem iniciat la revisió de l'avaluació a la nostra escola i hem dissenyat la nostra concreció curricular de centre a partir dels nous currículums.

Vos mantindrem informats.

LOMLOE, presentada per Leo HARLEM

LOMLOE, la nova llei d'educació presentada per Quim Masferrer