Equip impulsor

MESTRES IMPULSORS

XISCA POL
Comunitat dels petits

CRISTINA CLAR 

Comunitat dels petits

ANTÔNIA FONT
Comunitat dels petits

ALÍCIA LLULL

Comunitat dels petits

MÓNICA VALERO
Comunitat dels mitjans

AINA CASADO 

Comunitat dels mitjans

MAGDALENA MARIA  ARTIGUES

Comunitat dels mitjans

AINA ROSSELLÓ

Comunitat dels mitjans

PILAR JAUME 

Comunitat dels mitjans

ANTÒNIA MASCARÓ

Comunitat dels grans

MIQUEL BAUÇÀ 

Comunitat dels grans

MABEL GAYÀ 

Comunitat dels grans

JOANA MARIA OLIVER
Comunitat dels grans i coordinadora de PMT

BEL RIGO 

directora

FAMÍLIES IMPULSORES

ALUMNES IMPULSORS

PER A QUÈ UN EQUIP IMPULSOR?

L'equip impulsor del nostre centre és el que s'encarrega de liderar la millora i la transformació. És el que guia i lidera el procés de canvi que volem fer. 

S'encarrega de transferir i comunicar a tota la comunitat educativa (claustre, famílies i alumnes) els canvis i les millores que es van duent a terme a la nostra escola. 

L'equip impulsor està format per mestres de totes les Comunitats (petits, mitjan i grans), pel grup de  famílies impulsores amb representants de totes les aules i per alumnes impulsors que són els membres de la Junta de delegats. 

Si voleu conèixer el procés de canvi i transformació de la nostra escola podeu visitar el Quadern de Bitàcola: