MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

REPRESENTANTS MESTRES 

EQUIP DIRECTIU

BEL RIGO

Directora

M. ANTÒNIA MATAMALAS

Cap d'estudis de Primària

CONSTANÇA PONT 

Cap d'estudis d'Infantil

JOANA M. CAPELLÀ

Secretària

REPRESENTANTS FAMÍLIES 

REPRESENTANT APIMA

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

REPRESENTANT AJUNTAMENT