Documents de Centre

PLÀ ESTRATÈGIC DEL CENTRE


MEMÒRIA DEL CURS 2020/2021


PLA DE CONTINGÈNCIA PEL CURS 2021/2022


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL


METODOLOGIA DE CENTRE


PLA D'EMERGÈNCIA


REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE


PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT

PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC


PROGRAMA DE REFORÇ PER ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADICIONAL