Junta de delegats

21/5/24

8a JUNTA DELEGATS 2023-24

Darrera Junta de Delegats d'aquest curs. 

Tenim la visita de la coordinadora de PMT que ens mostra algunes tasques que han fet les aules en el procés de "Reimaginar l'escola". També valora la gran tasca dels delegats i delegades en aquest procés. 

Per finalitzar la reunió la directora agraeix la implicació i generositat de la Junta

junta_delegats_curs__2023-24 (1080p).mp4

7a JUNTA DELEGATS CURS 2023-24

En aquesta trobada la directora presenta "REIMAGINAR L'ESCOLA".

Es tracta de què els alumnes participin del procés de millora i transformació de l'escola ja que són els principals protagonistes. 

Els delegats ja coneixen les dinàmiques que s'han de fer a les aules per reimaginar tots junts l'escola. 

18/3/24

6a JUNTA DELEGATS CURS 2023-24

Aquesta Junta de delegats ha estat informativa. La directora ha informat de diverses qüestions als delegats i després aquests han escrit el què han d'explicar als seus companys d'aula. 

Els temes que s'han tractat són els següents: 

- No podem pujar als arbres ni a cap altura superior a 60 cm si no hi ha corxo abaix o matalassos. Com que sabem que els alumnes volen escalar, l’escola comprarà jocs d’escalada pel pati de Primària.  Els delegats es mostren molt contents amb aquesta compra. 


- Cal fer una feina amb l’ús dels carretons de llibres. Tractar bé els llibres, tenir els carretons ordenats… Els delegats comparteixen situacions viscudes on no es fa un bon ús dels llibres i acordam que ells vetllaran pel bon funcionament, recordant la importància de fer un bon ús i avisant als mestres en els casos que no es faci un bon ús. 


- Hem d’estimar l’escola, això vol dir, tenir cura dels seus espais i materials. Compartim que si tenim l’escola neta, ordenada i ben cuidada encara disfrutarem més d’estar-hi. 


- En el tercer trimestre una empresa vendrà a fer  la gravació dels grups interactius per crear el vídeo. 

La directora comparteix quines aules es gravaran i que el vídeo el finalitzaran els delegats que hi vulguin participar. 


- Portes obertes de nous alumnes: aviat es celebraran les portes obertes dels nous alumnes i es convida als delegats a participar-hi. En el tercer trimestre en les reunions de Junta prepararem la participació. Aquesta participació potser de diverses maneres: explicació d’una part de la presentació, estar dins una aula visitada, etc. 

26/2/24

5a JUNTA DELEGATS CURS 2023-24

Els delegats varen compartir  a la Junta com ha sigut la participació de les famílies en els grups interactius al llarg d’aquest trimestre. 

Després varen crear vídeos convidant a les famílies a participar dels grups interactius. 

IMG_3358.MOV
IMG_8508.MOV
IMG_9412.MOV

15/01/24

4a JUNTA DELEGATS CURS 2023-24

Els delegats i delegades presenten els cartells que han dissenyat en les seves aules. Ja tenim les inivitacions fetes per a les famílies i ara ens toca fer difusió. La Junta acorda que s'enviaran les invitacions a les famílies a través del GESTIB i la web de l'escola i, a més, es penjaran setmanalment en els plafons de l'escola. 

Volem que les famílies participin dels Grups Interactius de la nostra escola.  Amb les inivitacions ja podran saber els dies i les hores que es fan els grups interactius i podran participar a qualsevol aula. No fa falta que vagin a l'aula del seu fill/a, també poden participar d'altres aules. 


12/12/23

3a JUNTA DELEGATS CURS 2023-24


Avui ens hem reunit la Junta de delegats. Per començar hem fet una dinàmica anomenada "La mitja taronja" que ens ha ajudat a conèixer-mos. 

Després ja ens hem posat amb la temàtica d'aquest curs:  LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN ELS GRUPS INTERACTIUS.

L'acció que durà a terme la Junta serà la creació de les invitacions als Grups Interactius. Cada delegat/da elaborarà conjuntament amb el seu grup-classe la invitació. 

Acordam que en aquesta invitació ha de sortir: 

En la propera reunió de Junta cada delegat durà la invitació creada i seguirem la feina. 

2a JUNTA DE DELEGATS CURS 2023-24

La Junta de delegats han recollit totes les enquestes de participació de les famílies, han fet un recompte dels moments en que les famílies participen de l'escola i ho han analitzat.  Així han pogut saber en quines dinàmiques participen més/menys les famílies del Molí d'en Xema. 

Un dels espais on es participa menys és en els GRUPS INTERACTIUS. 

Així que enguany la tasca de la Junta de Delegats serà  motivar a les famílies a què hi participin. 


JUNTA DE DELEGATS CURS 2023-24, PRIMERA REUNIÓ. 

Iniciam el nou curs amb una nova Junta de delegats  formada pels delegats i les  delegades de les aules de 5 anys d'EI  i les aules de Primària. 

Avui ens hem reunit per conèixer-mos entre nosaltres i també per entendre el funcionament de la Junta. 

La temàtica amb la que treballarà la Junta al llarg del curs és: FAMÍLIA I ESCOLA. 

Començaran analitzant la participació de les famílies en les diferents activitats per tal de conèixer si les nostres famílies participen molt, bastant, poc o gens del dia a dia a la nostra escola. 

Amb aquesta tasca i les properes accions que durem a terme pretenem crear una xarxa de voluntariat activa i treballar conjuntament família i escola. 

DARRERA TROBADA JUNTA DELEGATS CURS 2022-23

Ja arribat el junt la Junta de Delegats es reuneix per darrera vegada aquest curs.

Aquests són els temes tractats en la darrera trobada: 


6a TROBADA JUNTA DE DELEGATS CURS 2022-23

Al llarg de la trobada anterior i la d'avui hem fet els cartells informatius amb les normes de pati. Ara ens queda decidir on les hem de penjar. La junta acorda que és important que la resta d'alumnes de l'escola puguin participar d'aquesta decisió. Per tant elaboram un document amb les propostes de llocs on es poden penjar i els delegtas/es seran els encarregats de gestionar les votacions a la seva aula i així sabrem quina és la proposta  més votada per tots els alumnes de l'escola. 

4a TROBADA JUNTA DE DELEGATS  CURS 2022-23

Avui hem elaborat i aprobat les normes de pati tant pels alumnes com pels mestres. 

Ara ja tenim el document creat i es tractarà de dónar a conèixer les normes i conscienciar de la seva importància. 

La junta de delegats continuarà aquesta tasca al llarg del curs per tal de millorar la convivència en el pati.

NORMES PATI

3a TROBADA JUNTA DE DELEGTAS CURS 2022-23


Iniciam la reunió compartim en gran grup de quina manera hem realitzat la tasca: amb tots els nostres companys, en petit grup, a correcuita… 

Reflexionam de la importància que les tasque es facin de la manera més reflexiva possible i que tots els alumnes d la nostra aula hi puguin participar. 

A continuació, ens agrupam per lletres i cada grup fa un buidatge de les causes que provoquen els conflictes en el pati. 

Una vegada fet el buidatge ho compartim en gran grup i en parlam. Ja sabem quines són les causes que dificulten la convivència en el pati.  


2a TROBADA JUNTA DE DELEGATS CURS 2022-23

Compartim els nombres de conflictes que s’han produït en els diferents espais de la nostra escola. 

Omplim un gràfic de barres per observar en quins espais hi ha més problemes de convivència. 

Analitzam el resultat del gràfic de barres i observam que l’espai on es produeixien més conflictes és al PATI. 1a TROBADA DE JUNTA DE DELEGATS  CURS 2022-23

Enguany el tema tractat a la junta de delegats és: LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE


Al llarg d’aquest mes cada aula analitzarà en quins espais hi ha més problemes de convivència. Per tal de fer visible i prendre consciencia cada aula realutzarà una  tasca posant un cigró cada vegada que es produeix un conflicte en un d’aquestes espais: