Junta de delegats

DARRERA TROBADA JUNTA DELEGATS CURS 2022-23

Ja arribat el junt la Junta de Delegats es reuneix per darrera vegada aquest curs.

Aquests són els temes tractats en la darrera trobada: 


6a TROBADA JUNTA DE DELEGATS CURS 2022-23

Al llarg de la trobada anterior i la d'avui hem fet els cartells informatius amb les normes de pati. Ara ens queda decidir on les hem de penjar. La junta acorda que és important que la resta d'alumnes de l'escola puguin participar d'aquesta decisió. Per tant elaboram un document amb les propostes de llocs on es poden penjar i els delegtas/es seran els encarregats de gestionar les votacions a la seva aula i així sabrem quina és la proposta  més votada per tots els alumnes de l'escola. 

4a TROBADA JUNTA DE DELEGATS  CURS 2022-23

Avui hem elaborat i aprobat les normes de pati tant pels alumnes com pels mestres. 

Ara ja tenim el document creat i es tractarà de dónar a conèixer les normes i conscienciar de la seva importància. 

La junta de delegats continuarà aquesta tasca al llarg del curs per tal de millorar la convivència en el pati.

NORMES PATI

3a TROBADA JUNTA DE DELEGTAS CURS 2022-23


Iniciam la reunió compartim en gran grup de quina manera hem realitzat la tasca: amb tots els nostres companys, en petit grup, a correcuita… 

Reflexionam de la importància que les tasque es facin de la manera més reflexiva possible i que tots els alumnes d la nostra aula hi puguin participar. 

A continuació, ens agrupam per lletres i cada grup fa un buidatge de les causes que provoquen els conflictes en el pati. 

Una vegada fet el buidatge ho compartim en gran grup i en parlam. Ja sabem quines són les causes que dificulten la convivència en el pati.  


2a TROBADA JUNTA DE DELEGATS CURS 2022-23

Compartim els nombres de conflictes que s’han produït en els diferents espais de la nostra escola. 

Omplim un gràfic de barres per observar en quins espais hi ha més problemes de convivència. 

Analitzam el resultat del gràfic de barres i observam que l’espai on es produeixien més conflictes és al PATI. 1a TROBADA DE JUNTA DE DELEGATS  CURS 2022-23

Enguany el tema tractat a la junta de delegats és: LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE


Al llarg d’aquest mes cada aula analitzarà en quins espais hi ha més problemes de convivència. Per tal de fer visible i prendre consciencia cada aula realutzarà una  tasca posant un cigró cada vegada que es produeix un conflicte en un d’aquestes espais: