Ambients

La comissió ja ha elaborat l'esborrany del document "ELS AMBIENTS AL MOLÍ D'EN XEMA" i ha realitzat la web dels ambients al centre.

Seguim treballant per establir un model d'acompanyament respectuós durant els ambients