Formacions de centre

ROBÒTICA

Durant aquest curs  22/23 part del professorat del centre s'ha formant amb el programa de robòtica de la Conselleria per poder acompompanyar millor als alumnes, ja que a l'ambient de tecnoligia dels grans s'utilitza aquest material.

Per haver participat a qauesta formació la Conselleria ha dotat al centre amb material de robòtica.

FORMACIÓ de CENTRE22/23

Aquest és el resum de la feina feta durant aquesta formació que ens ha fet la nostra assesora  del CEP Neus Oliver.

2692_F6_camí (1).mp4

Ahir vam iniciar la formació de centre d'aquest curs (22/23) "Avaluació competencial i currículum LOMLOE" amb l'objectiu de fer un canvi de mirada cap a l'avaluació i aprendre noves estratègies per aplicar dins l'aula.

FORMACIÓ DE CENTRE 21/22


El professorat del centre ja hem iniciat la continuació de  la formació del curs passat,  "Cohesió metodològica i treball manipulatiu de les matemàtiques (II)". A través del CEP de Manacor.

Seguim amb la formació del treball manipulatiu de les matemàtiques  amb la ponent Sussana  Morell del CentMat. En aquesta sessió hem profunditzant amb la GEOMETRIA.