Mirada inclusiva

DISSENY UNIVERSAL D'APRENENATGE

La LOMLOE ens porta a aplicar el Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA) dins les nostres aules. 

En aquests vídeos podreu conèixer de què es tracta.