Inclusió

PLA PILOT CCEE JOAN MESQUIDA

Aquest curs escola el CCEE Joan Mesquida ens acompanya i ens assessora per tal de millorar la inclusió dins la nostra escola. 

El CEIP Molí d'en Xema volem millorar l'atenció a la diversidad i la inclusió en el nostre centre. El nostre objectiu és garantir el dret de tot l'alumnat de participar en la nostra escola. Inforgrafia CENTRE DE RECURSOS.pdf

DISSENY UNIVERSAL D'APRENENATGE

La LOMLOE ens porta a aplicar el Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA) dins les nostres aules. 

En aquests vídeos podreu conèixer de què es tracta.