Escolarització

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CURS 2022-2023 I MATRÍCULA


Aquesta entrada és per recordar-vos que aquest dimecres, dia 22 de juny, es publicaran les llistes definitives del procés d'admissió. Això vol dir aque aquest dia ja podreu saber a quin centre teniu plaça reservada o quan teniu cita amb escolarització (dia i hora), si heu permès aquesta opció.


Si teniu plaça reservada al CEIP MOLÍ D'EN XEMA, a partir del mateix dia (22 de juny), podreu recollir, a la secretaria del centre, el sobre amb tota la documentació necessària per formalitzar la matrícula i informació per a l'inici de curs.


Calendari de matriculació

  • Educació infantil: del 23 al 28 de juny de 2022

  • Educació primària: del 24 al 30 de juny de 2022

En el moment de recollir el sobre de matrícula vos donarem una cita per presentar la documentació i formalitzar la matrícula.


CALENDARI ESCOLAR 2022-23

VACANTS PER AL CURS 2022-23

Aquesta publicació és per informar, tal com estableix la normativa i abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds d'admissió, del nombre de places vacants previstes per a cada nivell educatiu per al curs 2022-23.PROCÉS ADMISSIÓ ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL (3-6 ANYS) I PRIMÀRIA

CURS 2022-2023

El procés d'admissió és el que permet sol·licitar una plaça escolar en algun dels centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics. Hi pot participar l'alumnat que ha de sol·licitar plaça escolar per primera vegada o l'alumnat que vol canviar de centre.

Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022.

*Com faig la sol·licitud?

Preferentment de forma telemàtica, al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/

Teniu dues opcions:

A. Tràmit autenticat amb GESTIB o CLAVE.

B. Tràmit anònim: si no disposau de GESTIB o CLAVE, fareu el tràmit telemàtic de manera anònima i després l'haureu de presentar, signat, a l'escola.

Teniu en compte que:

1. En finalitzar el tràmit llegiu els missatges que es generin, guardau el comprovant de la sol·licitud i llegiu-la atentament per saber quina documentació heu d'aportar presencialment a l'escola, si és el cas.

2. Sempre que s'hagi de presentar documentació heu de demanar cita al centre sol·licitat en primera opció per aportar-la juntament amb el tràmit de la sol·licitud, signat pels dos progenitos (excepte en els casos justificats establerts a la normativa).

3. Si la mare, pare o tutors de l'alumne/a no tenen DNI ni NIE, la sol·licitud s'ha de fer presencialment a l'escola. Demanau cita.

4. Marcau totes les opcions que volgueu que es tenguin en compte per a la baremació de la sol·licitud.

5. Si voleu optar a la puntuació per domicili de l'alumne al municipi de Manacor haureu d'aportar presencialment dos certificats d'empadronament (el de l'alumne/a i el d'un progenitor) expedits per l'Ajuntament de Manacor.

6. No podem atendre totes les sol·licituds el darrer dia. Si ja heu decidit demanar el CEIP Molí d'en Xema com a primera opció podeu demanar cita a partir de dijous dia 5 de maig de 2022.


Per demanar cita: 971843865 o briera@ceipmolidenxema.com (indicau un telèfon de contacte)PROCÉS ADSCRIPCIÓ (per a l'alumnat de 6è EP a 1r ESO)

  • Informació del procés

Trobareu informació del procés a la pàgina web del servei d’escolarització:

www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/


  • Els centres adscrits al CEIP Molí d’en Xema són : IES MOSSÈN ALCOVER i IES MANACOR.

  • Presentació de sol·licituds. La tramitació de les sol·licituds serà preferentment telemàtica. Teniu dues opcions telemàtiques:

A. Tràmit autenticat amb GESTIB o CLAVE.

B. Tràmit anònim: si no disposau de GESTIB o CLAVE, fareu el tràmit telemàtic de manera anònima i després l'haureu de presentar a l'escola.

En aquest enllaç podeu accedir al tràmit:

www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/Si teniu dificultats per realitzar el tràmit o bé necessitau entregar documentació, podeu demanar cita a l’administrativa del nostre centre.


Per demanar CITA: 971843865 o briera@ceipmolidenxema.com

  • COSES A TENIR EN COMPTE:

  1. Les sol·licituds que s’entreguin presencialment han de contenir la FIRMA CONJUNTA DELS DOS PROGENITORS (excepte en els dos casos justificats establerts en la normativa).

  2. Si els vostres fills/filles estan empadronats a Manacor, no heu de presentar cap documentació per justificar la puntuació per ubicació del domicili (certificats d’empadronament). L'Ajuntament ens fa arribar aquesta documentació a l'escola.

  3. Si és el cas, heu de pensar a marcar l’opció que correspongui per obtenir la puntuació per germans o germanes matriculats al centre (l'IES que se sol·licita) o a un centre adscrit (qualsevol centre públic d'educació primària de Manacor, el CEIP Molí d'en Xema inclòs).


  • Calendari d'adscripció:


PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

Aquest és el calendari del procés d'escolarització pel proper curs 2022-23:

Per a més informació, podeu consultar la web d'escolarització de la Conselleria: