Matemàtiques manipulatives

DURANT EL CURS 2022-2023, LA COMISSIÓ S'HA ESTAT FORMAT  EN EL CONEIXEMENT DE LES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES 

EN L'ETAPA D'INFANTIL.

UNA VEGADA ASSOLITS ELS PRINCIPIS PREVIS, 

A L'ETAPA D'INFANTIL ES TREBALLA LA NUMERACIÓ DEL 1 AL 10 I 

EL CÀLCUL DE L'1 AL 10, 

A PARTIR  DE DIFERENTS MÈTODES.

PER ACABAR, ES TREBALLEN ALGUNES PRIMERES EXPERIÈNCIES 

EN DIFERENTS CONTINGUTS MATEMÀTICS.