Documents avaluació 

PR020406- L'AVALUACIÓ EN EL MOLÍ D'EN XEMA

L'AVALUACIÓ EN EL CEIP MOLÍ D'EN XEMA

Aquest document aprovat pel Claustre reflecteix el què entenem per avaluació en la nostra escola i com s'ha de dur a terme.