Convivència

CESC (conductes i experiències a classe)


Durant el mes de novembre es passarà un qüestionari a les aules de Primària anomenat CESC.

I en què consisteix aquest qüestionari?

El CESC (Conductes i Experiències a Classe) és un qüestionari per avaluar les relacions entre iguals que es formen dins el grup-classe.

A partir d’aquest qüestionari obtindrem informació del grup-classe i aquesta ens ajudarà a millorar la convivència, ja que una vegada obtinguts els resultats del qüestionari els mestres sabrem quin és el punt de partida del grup, com es relacionen els alumnes entre ells/es, què cal millorar… i com els podem acompanyar. Així que dissenyarem un pla de millora amb dinàmiques i propostes que ajudin a la convivència del grup.

Aquest qüestionari ens ho facilita Convivèxit (Institut per a la Convivència i l’Exit Escolar de la Conselleria).


CONFLICTES EN EL TEMPS DE PATI

A fi de millorar la convivència entre un grup d'infants i evitar les discriminacions per raons ètniques, la coordinadora de convivència ha treballat una dinàmica restaurativa amb els infants implicats on hem reflexionat amb les frases i paraules ofensives que es varen utilitzar en el conflicte; sobre els diferents colors de la pell; Com em sento? Què necessito? Què puc fer?.