Convivència

CESC (conductes i experiències a classe) 


Durant el mes d'octubre es passarà un qüestionari a les aules de Primària anomenat CESC.  

I en què consisteix aquest qüestionari? 

El CESC (Conductes i Experiències a Classe) és un qüestionari per avaluar les relacions entre iguals que es formen dins el grup-classe. 

A partir d’aquest qüestionari obtindrem informació del grup-classe i aquesta  ens ajudarà a millorar la convivència, ja que una vegada obtinguts els resultats del qüestionari els mestres sabrem quin és el punt de partida del grup, com es relacionen els alumnes  entre ells/es, què cal millorar… i com els podem acompanyar. Així que dissenyarem un pla de millora amb dinàmiques i propostes que ajudin a la convivència del grup. 

Aquest qüestionari ens ho facilita Convivèxit (Institut per a la Convivència i l’Exit Escolar de la Conselleria). 

En el tercer trimestre es tornarà a passar el qüestionari per analitzar l'evolució del grup-classe. 

AJUDEM A REGULAR LES EMOCIONS.

TOTES ELLES SÓN NECESSÀRIES 

I TENEN LA SEVA UTILITAT. 


PRACTICA RESTAURATIVA ENTRE IGUALS

Donat un conflicte entre els infants,  la millor manera de resoldre'l és aplicant una pràctica restaurativa que permet als alumnes implicats reflexionar sobre el que ha passat; com es va actuar quan va passar; quina hagués estat la millor manera d'actuar; i com ho podem arreglar ara per millorar.CONFLICTES EN EL TEMPS DE PATI 

A fi de millorar la convivència entre un grup d'infants i evitar les discriminacions per raons ètniques, la coordinadora de convivència  ha treballat una dinàmica restaurativa amb els infants implicats on hem reflexionat amb les frases i paraules ofensives que es varen utilitzar en el conflicte; sobre els diferents colors de la pell; Com em sento? Què necessito? Què puc fer?.