Convivència

24 de novembre 2023

NOVA FORMACIÓ DE CENTRE: 

Aquest curs la fomació de centre està vinculada a una activitat palanca del PROA+  "ACOMPANYAMENT DOCENT I INCLUSIÓ" amb l'objectiu de revisar i millorar l'acompanyament cap als infants i la resolució de conflictes sempre des d'una mirada inclusiva. Durant la formació ens acompanyarà n'Ainhoa Ansoleaga pedagoga terapeuta.  


NOU MATERIAL DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR

Aprofitant la subvenció que ens arriba de Conselleria per la formació vinculada amb l'activitat palanca de PROA + ( Suma`t), hem comprat un nou material per a cada nivell i etapa.

31 d' Octubre 2023

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

Aquest curs escolar hem sol·licitat diverses activitats de l'Oferta Educativa de l'Ajuntament que ens serveixen per prevenir i actuar en casos de conflicte dins el centre. 

                Les Caixes Coeducatives per a infantil.

                    Prevenció de l'assetjament entre iguals a primària per la comunitat dels grans.

                    Internet segura per a nines i nins a 3r i 6è d' EP.

                    Contacontes per a la igualtat a 1r i 2n d'EP.

                    Microteatre "A classse ens cuidem" per a 1r i 2n d'EP.

                    Educació afectiva i sexual i límits sans per a 3r d'EP.

                    Contacontes "Crida ben fort Estela" per 4t d'EP.

                    Igualment diferents per a 5è d'EP, i

                    El Microteatre "en Ramon i na Ramona" per a 6pè d'EP.

El PTSC del centre realitzarà un Programa anomenat "Per gustos colors" a 6è d' EP.  

L'equip suport durant el mes d' octubre passarà el qüestionari CESC a les aules de Primària, una vegada obtinguts els resultats del qüestionari,els mestres sabrem quin és el punt de partida del grup, com es relacionen els alumnes  entre ells/es, què cal millorar… i com els podem acompanyar.  Així que dissenyarem un pla de millora amb dinàmiques i propostes que ajudin a la convivència del grup. per acabar amb aquesta tasca, al maig es tornarà passar el qüestionari per veure com a millorat la convivència.

A més, aquest curs escolar, posem en marxa els drets i deures dels infants de l'escola, iguals per a totes les aules, a fi de consolidad el marc de referència comú pel que fa al tractament de la convivència dins el centre. 

Curs 2022-23

CESC (conductes i experiències a classe) 


Durant el mes d'octubre es passarà un qüestionari a les aules de Primària anomenat CESC.  

I en què consisteix aquest qüestionari? 

El CESC (Conductes i Experiències a Classe) és un qüestionari per avaluar les relacions entre iguals que es formen dins el grup-classe. 

A partir d’aquest qüestionari obtindrem informació del grup-classe i aquesta  ens ajudarà a millorar la convivència, ja que una vegada obtinguts els resultats del qüestionari els mestres sabrem quin és el punt de partida del grup, com es relacionen els alumnes  entre ells/es, què cal millorar… i com els podem acompanyar. Així que dissenyarem un pla de millora amb dinàmiques i propostes que ajudin a la convivència del grup. 

Aquest qüestionari ens ho facilita Convivèxit (Institut per a la Convivència i l’Exit Escolar de la Conselleria). 

En el tercer trimestre es tornarà a passar el qüestionari per analitzar l'evolució del grup-classe. 

Curs 2022-23

AJUDEM A REGULAR LES EMOCIONS.

TOTES ELLES SÓN NECESSÀRIES 

I TENEN LA SEVA UTILITAT. 


Curs 2022-23

PRACTICA RESTAURATIVA ENTRE IGUALS

Donat un conflicte entre els infants,  la millor manera de resoldre'l és aplicant una pràctica restaurativa que permet als alumnes implicats reflexionar sobre el que ha passat; com es va actuar quan va passar; quina hagués estat la millor manera d'actuar; i com ho podem arreglar ara per millorar.Curs 2022-23

CONFLICTES EN EL TEMPS DE PATI 

A fi de millorar la convivència entre un grup d'infants i evitar les discriminacions per raons ètniques, la coordinadora de convivència  ha treballat una dinàmica restaurativa amb els infants implicats on hem reflexionat amb les frases i paraules ofensives que es varen utilitzar en el conflicte; sobre els diferents colors de la pell; Com em sento? Què necessito? Què puc fer?.