Cafè-Tertúlia

El cafè-tertúlia és un espai d’acompanyament familiar que vol afavorir la reflexió de la praxis educativa a casa.

El PTSC (especialista en acompanyament familiar) actua de guia i ofereix un espai de reflexió envers un contingut adaptat a les necessitats reals de les famílies.


L'acompanyament està estructurat en diferents sessions i temàtiques:

Sessió 1: L’aventura de ser família (Sessió inicial per conèixer les famílies, explicar el programa i promoure la relació positiva.)

Sessió 2: La comunicació a la llar (La comunicació és la base de l’estabilitat i cal treballar espais i perfils comunicatius.)

Sessió 3: Hàbits i rutines (Els hàbits són l'essència de l’educació a casa, cal reflexionar-hi i construir un discurs coherent.)

Sessió 4: Joc i temps lliure (Parlam de tipus de jocs com alternativa a les pantalles i de les extraescolars)

Sessió 5: Convivència i equilibri (Sessió final que pretén incidir la necessitat d’educació emocional a casa.)