PMT

Aquest curs seguim amb el Programa de Millora i Transformació. Enguany tot el Claustre s'implica en el procés.


PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ


Ens hem aderit al Programa de millora i transformació de la Conselleria.

El programa té el propòsit d'acompanyar els centres educatius en el canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permetin la seva millora i transfomació educativa de manera progressiva i sostenible en el temps.

Podeu veure més informació al següent enllaç :

https://www.caib.es/sites/bonespractiques/ca/inici/?campa=yes

PMT Curs Introducció .mp4