De centre

FORMACIÓ DE CENTRE


El professorat del centre ja hem iniciat la continuació de la formació del curs passat, "Cohesió metodològica i treball manipulatiu de les matemàtiques (II)". A través del CEP de Manacor.

Seguim amb la formació del treball manipulatiu de les matemàtiques amb la ponent Sussana Morell del CentMat. En aquesta sessió hem profunditzant amb la GEOMETRIA.