AMBIENTS

Després del treball de tot l'equip docent per millorar els ambient establerts al centre i crear-ne de nous. Feim visita dels ambients, observam, compartim experiències, proposam millores...d'aquesta manera podem serguir treballant i millorant per poder acompanyar millora als infants.