Documents

PLÀ ESTRATÈGIC DEL CENTRE


MEMÒRIA DEL CURS 2020/2021


PLA DE CONTINGÈNCIA PEL CURS 2021/2022


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


METODOLOGIA DE CENTRE


PLA D'EMERGÈNCIA


PROGRAMA DE REFORÇ PER ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADICIONAL


PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC